1946-nen Gendai kanazukai: 1

移転しました。

(2019/12/29)

1

  • (*1) Hatsuon
  • (*2) Shin-kanazukai
  • (*3) Bikou (Kyuu-kanazukai wo shimesu.)
(*1) (*2) (*3)
i i wi
e e we
o o wo
ka ka kuwa
ga ga guwa
ji ji dji
zu zu dzu
wa wa ha
i i hi
u u fu
e e he
o o ho