Kunqyomi no Ichiran: "YO" de hajimaru yomi

移転しました。

(2019/04/28)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
yo 世代四夜
yobu bu
yogoreru reru
yogosu su
yoi 善良 i
yoi yoï
yoko
yome
yomu 詠読 mu
yon
yoqtsu tsu
yorokobu bu
yoru 因寄 ru
yoru
yoseru seru
yoshi
yosoou u yosoöü
yotsu tsu
you u 'yöü
yowai i
yowamaru maru
yowameru meru
yowaru ru