Kyouiku-Kihon-hou: Dai 2-shou (11-15)

移転しました。

(2019/08/24)

Dai 2-shou Kyouiku教育 no Jisshi実施 ni kan-suru Kihon基本

(Youji-ki幼児期 no Kyouiku教育)

 • Dai 11-jou: Youji-ki幼児期 no Kyouiku教育 wa, Shougai生涯 ni wataru Jinkaku-Keisei人格形成 no Kiso基礎 wo tsuchikau Juuyou重要 na mono de aru koto ni kangami, kuni oyobi Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 wa, Youji幼児 no sukoyaka na Seichou成長 ni shi-suru Ryoukou良好 na Kankyou環境 no Seibi整備 sono Ta Tekitou適当 na Houhou方法 ni yotte, sono Shinkou振興 ni tsutomenakereba naranai.

(Shakai-Kyouiku社会教育)

 • Dai 12-jou: Kojin個人 no Youhou要望 ya Shakai社会 no Yousei要請 ni kotae, Shakai社会 ni oite okonawareru Kyouiku教育 wa, kuni oyobi Chikou-Koukyou-Dantai地方公共団体 ni yotte Shourei奨励 sarenakereba naranai.
  • 2: Kuni oyobi Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 wa, Tosho-kan図書館, Hakubutsu-kan博物館, Koumin-kan公民館 sono Ta no Shakai-Kyouiku-Shisetsu社会教育施設 no Setchi設置, Gakkou学校 no Shisetsu施設 no Riyou利用, Gakushuu学習 no Kikai機会 oyobi Jouhou情報 no Teikyou提供 sono Ta no Tekitou適当 na Houhou方法 ni yotte Shakai-Kyouiku社会教育 no Shinkou振興 ni tsutomenakereba naranai.

(Gakkou学校, Katei家庭 oyobi Chiiki-Juumin-tou地域住民等 no Sougo相互 no Renkei-Kyouryoku連携協力)

 • Dai 13-jou: Gakkou学校, Katei家庭 oyobi Chiiki-Juumin地域住民 sono Ta no Kankei-sha関係者 wa, Kyouiku教育 ni okeru sore-zore no yaku-wari役割 to Sekini責任 wo Jikaku自覚 suru to tomo ni, Sougo相互 no Renkei連携 oyobi Kyouroku協力 ni tsutomeru mono to suru.

(Seiji-Kyouiku政治教育)

 • Dai 14-jou: Ryoushiki良識 aru Koumin公民 to shite Hitsuyou必要 na Seiji-teki-Kyouyou政治的教養 wa, Kouiku-jou-Sonchou教育上尊重 sarenakereba naranai.
  • 2: Houritsu法律 ni sadameru Gakkou学校 wa, Tokutei特定 no Seitou政党 wo Shiji支持 shi, mata wa kore ni Hantai反対 suru tame no Seiji-Kyouiku政治教育 sono Ta Seiji-teki-Katsudou政治的活動 wo shite wa naranai.

(Shuukyou-Kyouiku宗教教育)

 • Dai 15-jou: Shuukyou宗教 ni kan-suru Kanqyou寛容 no Taido態度, Shuukyou宗教 ni kan-suru Ippan-teki一般的 na Kyouyou教養 oyobi Shuukyou宗教 no Shakai-Seikatsu社会生活 ni okeru Chii地位 wa, Kyouiku-jou-Sonchou教育上尊重 sarenakereba naranai.
  • 2: Kuni oyobi Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 ga Setchi設置 suru Gakkou学校 wa, Tokutei特定 no Shuukyou宗教 no tame no Shuukyou-Kyouiku宗教教育 sono Ta Shuukyou-teki-Katsudou宗教的活動 wo shite wa naranai.