Kunqyomi no Ichiran: "U" de hajimaru yomi

移転しました。

(2019/04/28)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
ubau u ubaü
ubu
uchi
ude
ue
ueru 植飢 eru u'eru
ugokasu kasu
ugoku ku
ui
ui i
uji u'ji
ukaberu kaberu
ukabu kabu
ukagau u ukagaü
ukareru kareru
ukaru karu
ukeru 受請 keru
uketamawaru ru uketama'waru
uku ku
uma
umareru 生産 mareru
umaru maru
ume
umeru meru
umi
umoreru moreru
umu 生産 mu
unagasu su
une
uo u'o
uqtaeru eru uqtaëru
ura 浦裏
urameshii meshii
uramu mu
uranau u uranaü
urayamashii mashii
urayamu mu
ureeru 愁憂 eru ureëru
urei 愁憂 i ureï
ureru 売熟 reru
uru ru
uru ru
urumu mu
uruosu su uruösu
uruou u uruöü
urushi
uruwashii shii uru'washii
ushi
ushinau u ushinaü
ushiro ro
usu
usui i
usumaru maru
usumeru meru
usuragu ragu
usureru reru
uta
utagau u utagaü
utai utaï
utau 歌謡 u utaü
utoi i
utomu mu
utsu 打撃討 tsu
utsukushii shii
utsuru 写映移 ru
utsusu 写映移 su
utsuwa utsu'wa
uwaru waru
uyamau u uyamaü
uyauyashii shii
uzu u'zu