Kyouiku-Kihon-hou: Zenbun

移転しました。

(2019/08/24)

Kyouiku-Kihon-hou教育基本法

Kyouiku-Kihon-hou教育基本法 (Shouwa昭和 22-nen Houritsu法律 Dai 25-gou) no Zenbu全部 wo Kaisei改正 suru.

 • Mokuji目次
  • Zenbun前文
  • Dai 1-shou Kyouiku教育 no Mokuteki目的 oyobi Rinen理念 (Dai 1-jou - Dai 4-jou)
  • Dai 2-shou Kyoiku教育 no Jisshi実施 ni kan-suru Kihon基本 (Dai 5-jou - Dai 15-jou五条)
  • Dai 3-shou Kyouiku-Gyousei教育行政 (Dai 16-jou, Dai 17-jou)
  • Dai 4-shou Hourei法令 no Seitei制定 (Dai 18-jou)
  • Fusoku附則


  Ware-ware Nippon-Kokumin日本国民 wa, tayumanu Doryoku努力 ni yotte kizuite kita Minshu-teki民主的 de Bunka-teki文化的 na Kokka国家 wo sara ni Hatten発展 saseru to tomo ni, Sekai世界 no Heiwa平和 to Jinrui人類 no Fukushi福祉 no Koujou向上 ni Kouken貢献 suru koto wo negau mono de aru.
  Ware-ware wa, kono Risou理想 wo Jitsugen実現 suru tame, Kojin個人 no Songen尊厳 wo omon-ji, Shinri真理 to Seigi正義 wo Kikyuu希求 shi, Koukyou公共 no Seishin精神 wo toutobi, yutaka na Ningen-sei人間性 to Souzou-sei創造性 wo sonaeta Ningen人間 no Ikusei育成 wo ki-suru to tomo ni, Dentou伝統 wo Keishou継承 shi, atarashii Bunka文化 no Souzou創造 wo mezasu Kyouiku教育 wo Suishin推進 suru.
  Koko ni, ware-ware wa, Nippon-koku-Kenpou日本国憲法 no Seishin精神 ni nottori, waga kuni no Mirai未来 wo kiri-hiraku Kyouiku教育 no Kihon基本 wo Kakuritsu確立 shi, sono Shinkou振興 wo hakaru tame, kono Kouritsu法律 wo Seitei制定 suru.