Nippon-koku Kenpou: Dai 11-shou (100-103)

移転しました。

(2019/04/27)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 11-shou: Saikou-Houki補則 (100-103)

  • Dai 100-jou: Kono Kenpou憲法 wa, Koufu公布 no hi kara Kisan起算 shite Rokka-getsu六箇月 wo Keika経過 shita hi kara, kore wo Shikou施行 suru.
    • 2: Kono Kenpou憲法 wo Shikou施行 suru tame ni Hitsuyou必要 na Houritsu法律 no Seitei制定, San-Giin-Giin参議院議員 no Senkyo選挙 oyobi Kokkai-Shoushuu国会召集 no tetsuzuki narabi ni kono Kenpou憲法 wo Shikou施行 suru tame ni Hitsuyou必要 na Junbi準備 tetsuzuki wa, Zenkou前項 no Kijitsu期日 yori mo mae ni, kore wo okonau koto ga dekiru.
  • Dai 101-jou: Kono Kenpou-Shikou憲法施行 no Sai, San-Giin参議院 ga mada Seiritsu成立 shite inai toki wa, sono Seiritsu成立 suru made no aida, Shuu-Giin衆議院 wa, Kokkai国会 to shite no Kengen権限 wo okonau.
  • Dai 102-jou: Kono Kenpou憲法 ni yoru Dai-ichi-ki第一期 no San-Giin-Giin参議院議員 no uchi, sono Hansuu半数 no mono no Ninki任期 wa, kore wo San-nen三年 to suru. Sono Giin議員 wa, Houritsu法律 no sadameru tokoro ni yori, kore wo sadameru.
  • Dai 103-jou: Kono Kenpou-Shikou憲法施行 no Sai Gen ni Zaishoku在職 suru Kokumu-Daijin国務大臣, Shuu-Giin-Giin衆議院議員 oyobi Saiban-kan裁判官 narabi ni sono Ta no Koumu-in公務員 de, sono Chii地位 ni Souou相応 suru Chii地位 ga kono Kenpou憲法 de mitomerarete iru mono wa, Houritsu法律 de Tokubetsu特別 no sadame wo shita baai wo nozote wa, kono Kenpou-Shikou憲法施行 no tame, Touzen当然 ni wa sono Chii地位 wo ushinau koto wa nai. Tadashi, kono Kenpou憲法 ni yotte, Kounin-sha後任者 ga Senkyo選挙 mata wa Ninmei任命 sareta toki wa, Touzen当然 sono Chii地位 wo ushinau.