Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (41-45)

移転しました。

(2019/02/17)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 4-shou: Kokkai国会 (41-45)

  • Dai 41-jou: Kokkai国会 wa, Kokken国権 no Saikou-Kikan最高機関 de atte, kuni no Yuiitsu唯一 no Rippou-Kikan立法機関 de aru.
  • Dai 42-jou: Kokkai国会 wa, Shuu-Giin衆議院 oyobi San-Giin参議院 no Ryou-Giin両議院 de kore wo Kousei構成 suru.
  • Dai 43-jou: Ryou-Giin両議院 wa, Zen-Kokumin全国民 wo Daihyou代表 suru Senkyo選挙 sareta Giin議員 de kore wo Soshiki組織 suru.
    • 2: Ryou-Giin両議院 no Giin議員 no Teisuu定数 wa, Houritsu法律 de kore wo sadameru.
  • Dai 44-jou: Ryou-Giin両議院 no Giin議員 oyobi sono Senkyo-nin選挙人 no Shikaku資格 wa, Houritsu法律 de kore wo sadameru. Tadashi, Jinshu人種, Shinjou信条, Seibetsu性別, Shakai-teki-mibun社会的身分, Monchi門地, Kyouiku教育, Zaisan財産 mata wa Shuunyuu収入 ni yotte Sabetsu差別 shite wa naranai.
  • Dai 45-jou: Shuu-Giin-Giin衆議院議員 no Ninki任期 wa, 4-nen to suru. Tadashi, Shuu-Giin-Kaisan衆議院解散 no baai ni wa, sono Kikan-Manryou期間満了-mae ni Shuuryou終了 suru.