-Torikime

Rekishi-teki kanazukai no mejirushi

(2018/09/30) Gendai kanazukai no tsuzuri ni Hojo-teki na shirushi wo soete, Rekishi-teki kanazukai no mejirushi to shi-masu. Gou-Youon to [WA]-Gyou Kana-Moji [KUwa] [KU"wa] [WE] [WI] [WO] w → ' ↓ kwa gwa we wi wo Roomaji k'a g'a 'e 'i 'o "…

Kanji Jukugo no Kugiri-kata

(2018/08/25) Nihon-go kara Kanji to katakana ga naku natte shimattara, dono kotoba ga Kanji-Jukugo ka dono kotoba ga Gairai-go ka wakaranaku natte shimai-masu. Tada, Genzai wa dono kotoba ga Kanji-Jukugo ka dono kotoba ga Gairai-go ka ooyo…

Kunrei-Teigi to Blog de tsukau Roomaji to no Kankei

Kono Blog de tsukatte iru Roomaj no tsuzuri to Kunrei-Teigi to no Kankei wo aratamete matomete mi-masu. Kana-Moji ni wa Dairi-Hyouki*1 wo tsukai-masu. Kunrei-Teigi 1954-nen Kunrei-Teigi no Roomaji - Roomaji Blog Wepimosezu Dai 2 hyou: Heb…

Kana-Moji no Dairi Hyouki

Kono Blog de wa, kana-Moji wo Chokusetsu kaku koto wa shi-masen. Sono kawari ni Dairi-Hyouki wo mochii-masu. Riyuu to shite, kana-Moji no katachi wo Chokusetsu miseru to kana-Moji wo Kyakkan-shi dekinaku naru kara desu. Dairi-Hyouki wa Ar…

Wakachigaki no meyasu

Wakachigaki no meyasu wo Setsumei shi-masu. Katsuyou shinai kotoba (Meishi, Daimeishi, Fukushi, Rentai-shi, Setsuzoku-shi, Kandou-shi, Joshi) Kokugo-Jiten no midashi-go wo wakachigaki no katamari to shi-masu. Katsuyou suru kotoba (Doushi,…