Fukugou-go to shite atsukau Fuzoku-go

(2018/09/09)

  Fuzoku-go ni wa Fukugou-go to magirawashii mono ga ari-masu. Kono Blog de wa Bunpou-jou tatoe Fuzoku-go de mo, Fukugou-go to onaji katachi ni naru mono wa Fukugou-go to shite atsukai, wakachi-gaki wo shi-masu. Atehamaru Fuzoku-go wa [DEMO], [NODE], [NONI], [TEMO] desu.

 • [DEMO]
  • Usagi de mo, kame ni oitsukanai.
 • [NODE]
  • Usagi na no de, kame ni oitsuita.
  • Usagi ga hashitta no de, kame ni oitsuita.
 • [NONI]
  • Usagi na no ni, kame ni oitsukanai.
  • Usagi ga hashitta no ni, kame ni oitsukanai.
 • [TEMO]
  • Usagi de atte mo, kame ni oitsukanai.
  • Usagi ga hashitte mo, kame ni oitsukanai.