Kanji Jukugo no Kugiri-kata

(2018/08/25)

  Nihon-go kara Kanji to katakana ga naku natte shimattara, dono kotoba ga Kanji-Jukugo ka dono kotoba ga Gairai-go ka wakaranaku natte shimai-masu. Tada, Genzai wa dono kotoba ga Kanji-Jukugo ka dono kotoba ga Gairai-go ka ooyoso no Kyoutsuu-Ninshiki ga ari-masu. Koko de Kanji Jukugo no Kugiri-kata no meyasu wo tsukuri, nagai Kanji-Jukugo wo yomi-yasuku shi-masu.
  Kunrei-Teigi de wa, Bun no hajime de nakute mo, Meishi de areba, kotoba no hajime wo oomoji de kaku koto ga mitomerarete i-masu.

 • (1) Kanji-on de hajimaru kotoba wa, Bun no Hajime de nakute mo, oomoji de hajime-masu.
  • Rei: Shin, Shinnin, Shinninjou, Shinnintouhyou, Fushinnin
 • (2) Kanji 3-Moji Ijou no Jukugo wa musubi-tsuki no yowai tokoro kara Haifun (Hyphenation) de kugiri-masu. Haifun no ushiro de atte mo oomoji de hajime-masu. Tadashi, kugitta ato ni 1-Moji ni naru Setsubi-ji wa, komoji de hajime-masu.
  • Rei: Shinnin-jou, Shinnin-Touhyou, Fu-Shinnin
 • (3) Kanji 2-Moji Ijou no SA-hen-Doushi wa Dokuritu-sei ga tsuyoi no de, Meishi to minashi, oomoji de hajime-mau.
  • Rei: Shinnin suru, Fu-Shinnin suru
 • (4) Kanji 1-Moji no Doushi wa Dokuritu-sei ga yowai no de, Doushi to minasi, komoji de hajime-masu.
  • Rei: shinjiru, shin-zuru (SA-hen doushi wa, Haifun de kugiri-masu.)

  "Naikakufushinninketsugian" wo kugitte mi-masu.

 • Naikakufushinninketsugian
  • → Naikakufushinnin-Ketsugian
  • → Naikaku-Fushinnin-Ketsugian
  • → Naikaku-Fu-Shinnin-Ketsugian ("Fu" wa Settou-ji na no de oomoji)
  • → Naikaku-Fu-Shinnin-Ketsugi-an ("an" wa Setsubi-ji na no de komoji)