Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (56-60)

(2018/08/05)

Dai 4-shou: Kokkai (56-60)

 • Dai 56-jou: Ryougiin wa, onoqono sono Sou-Giin no 3-bun no 1 Ijou no Shusseki ga nakereba, Giji wo hiraki, Giketsu suru koto ga dekinai.
  • 2: Ryougiin no Giji wa, kono Kenpou ni Tokubetsu no sadame no aru baii wo nozoite wa, Shusseki-Giin no Ka-Hansuu de kore wo keq-shi, Kahi-Dousuu no toki wa, Gichou no keq-suru tokoro ni yoru.
 • Dai 57-jou: Ryougiin no Kaigi wa, Koukai to suru. Tadashi, Shusseki-Giin no 3-bun no 2 Ijou no Tasuu de Giketsu shita toki wa, Himitsu-kai wo hiraku koto ga dekiru.
  • 2: Ryougiin wa, onoqono sono Kaigi no Kiroku wo Hozon shi, Himitsu-kai no Kiroku no naka de Toku ni Himitsu wo you-suru to mitomerareru mono Igai wa, kore wo Kouhyou shi, katsu Ippan ni Hanpu shinakereba naranai.
  • 3: Shusseki-Giin no 5-bun no 1 Ijou no Youkyuu ga areba, Kaku-Giin no Hyouketsu wa, kore wo Kaigi-roku ni Kisai shinakereba naranai.
 • Dai 58-jou: Ryougiin wa, onoqono sono Gichou sono Ta no Yakuin wo Sennin suru.
  • 2: Ryougiin wa, onoqono sono Gaigi sono Ta no tetsuzuki oyobi Naibu no Kiritsu ni kan-suru Kisoku wo sadame, mata, Innai no Chitsujo wo midashita Giin wo Choubatu suru koto ga dekiru. Tadashi, Giin wo Jomei suru ni wa, Shusseki-Giin no 3-bun no 2 Ijou no Tasuu ni yoru Giketsu wo Hitsuyou to suru.
 • Dai 59-jou: Houritsu-an wa, kono Kenpou ni Tokubetsu ni sadame no aru baai wo nozoite wa, Ryougiin de Kaketsu shita toki Houritsu to naru.
  • 2: Shuugiin de Kaketsu shi, Sangiin de kore to kotonatta Giketsu wo shita Houritsu-an wa, Shuugiin de Shusseki-Giin no 3-bun no 2 Ijou no Tasuu de futatabi Kaketsu shita toki wa, Houritsu to naru.
  • 3: Zenkou no Kitei wa, Houritsu no sadameru tokoro ni yori, Shuugiin ga, Ryougiin no Kyougi-kai wo hiraku koto wo motomeru koto wo samatagenai.
  • 4: Sangiin ga, Shuugiin no Kaketsu shita Houritsu-an wo uketotta nochi, Kokkai-Kyuukai-chuu no Kikan wo nozoite 60-nichi Inai ni, Giketsu shinai toki wa, Shuugiin wa, Sangiin ga sono Houritsu-an wo Hiketsu shita mono to minasu koto ga dekiru.
 • Dai 60-jou: Yosan wa, saki ni Shuugiin ni Teishutsu shinakereba naranai.
  • 2: Yosan ni tsuite, Sangiin de Shuugiin to kotonatta Giketsu wo shita baai ni, Houritsu no sadameru tokoro ni yori, Ryougiin no Kyougi-kai wo hiraite mo Iken ga Itchi shinai toki, mata wa Sangiin ga, Shuugiin no Kaketsu shita Yosan wo uketotta nochi, Kokkai-Kyuukai-chuu no Kikan wo nozoite 30-nichi Inai ni, Giketsu shinai toki wa, Shuugiin no Giketsu wo Kokkai no Giketsu to suru.