Chouon Mondai: "ô" wo tsukawanai Riyuu

  Kono Blog de wa "ô" wa tsukai-masen.

Roomaji kana-Moji
OK Toukyou [TO U KIyo U]
OK Tôkyô [TO - KIyo -]
NG Tokyo [TO KIyo]

  Sono Riyuu wa "ô" wo Nyuuryoku suru ni wa Tokubetsu na Shudan ga Hitsuyou da kara desu. Mata, tatoe Nyuuryoku dekita to shite mo, "ô" no you na Kigou ga tsuita Moji wo atsukaenai Kankyou mo ooku, Kigou ga Shouryaku sarete "o" ni natte shimau kara desu.
  Nihongo wa, "ô" to "o" wo Kubetsu suru Gengo de ari, kana-Moji de wa, sore wo [OU] to [O] de Kubetsu shi-masu. Gendai-kanazukai ga Teichaku shita ima, "ou" de sono Mokuteki wa hatase-masu. "ô" ni kodawaru Riyuu ga ari-masen. "ô" ga aru kagiri, ooku no hito ga Roomaji wo kigaru ni tsukaeru you ni nari-masen.