Douon-Igigo "kizuku"

  • (1) Futari no Kankei o kizuku.
  • (2) Futari no Kankei ni kizuku.

  Ue no futatsu no Bun no chigai ga wakarimasu ka? (2) no Bun wa "Futari no Kankei ni ki ga tsuku." to mo iemasu. KanaMoji de wa, (1) wa [KISU"KU] de, (2) wa [KITU"KU] ni naru no de, Kubetsu dekimasu ga, Hebon-shiki no Roomaji de wa Kubetsu dekimasen. Mottomo, Rekishi-teki kanazukai de wa, Ryouhou tomo [KITU"KU] na no de, Douon-Igigo de aru koto ni wa kawari arimasen.
  Fuzoku-go "o" to "ni" no chigai dake desu ga, (1) wa nani ka maemuki no kotogara o katatte iru no ni tai-shite, (2) wa nani ka ushiromuki no kotogara o katatte iru you ni kan-jimasu.