Nippon ka Nihon ka

  KanjiJukugo de kaku to kizukanai no desu ga, "Nippon" to "Nihon" no futa-toori no yomikata ga arimasu. Mazu, KanjiJukugo o sono mama yomu to [NITI][HON~] to narimasu. Yamato Jidai wa [NITI] wa "nit" de ari, [HON~] wa "pon" de atta koto kara, "Nitpon" ga Ichiban chikai yomikata datta no deshou. Tokoro ga, Touji wa Dakuten, HanDakuten ya Sokuon no Hyouki ga mada nakatta no de, Manqyou-gana de wa [NI HO N~] to kaku shika arimasen.
  Touji no yomikata o sono mama tamotte iru no ga "Nippon" de ari, Touji no kanaHyouki o sono mama tamochi, Gendai no yomi de yomu no ga "Nihon" desu.

KanjiJukugo Yomikata KanaMoji Yomikata
[NITI][HON~] Nit-pon Nippon
[NITI][HON~] [NI HO N~] Nihon