Roomaji no tsuzuri de semeru mono to mamoru mono

  Kono Blog wa Gensoku to shite Kunrei-shiki no wakugumi o Kouryo shita ue de, yoriyoi Roomaji no tame ni Kakuchou o shite imasu.

Semeru mono

  • "ô" ka "ou" ka?

  Kunrei-shiki o Sonchou sureba "ô" desu ga, kono Blog de wa "ou" desu. Nando mo kurikaeshimasu ga, Risou-ron dake de wa Jissen wa tomonaimasen. "ô wa Nyuuryoku ga muzukashii, "ô" wa Eigo de wa tsukawarenai, nado no Riyuu ni yori, "ô" o "o" to kaku you na kimari*1 ga Nihon no Seifu-Kikan ni yotte tsukurareru arisama desu. Ippan-teki na Nihonjin ga Waapuro Nyuuryoku de "ou" o Futsuu ni mitomete iru no ni, Ichibu no Genri-teki na Roomaji Ronja ni yori, "ou" to kaku koto o Hitei suru no wa, Roomaji no Fukyuu ni GyakuKouka ni natte imasu.

  • Kunrei-shiki ka Hebon-shiki ka?

  Kunrei-shiki ni wa Dai 1-hyou to Dai 2-hyou ga ari, Dai 2-hyou ni wa, Hebon-shiki ni yurai suru tsuzuri ga arimasu. Gaimu-shou ga Passport de Hebon-shiki o oshitsukete iru no de, kore ni sakarau koto wa kashikoi Sentaku to wa omoemasen. Roomaji Fukyuu no tame ni wa Hebon-shiki de ikimasu.

  • Kugiri-on wa "an'i" ka "anqi" ka?

  Kono Blog de wa Circumflex koso ga Roomaji no Fukyuu o samatagete iru to minashite imasu. Kotonaru Hatsuon no kotoba o Circumflex ya Aphostrophe de Kubetsu suru koto wa sakeru beki desu. Kanarazu, dareka ga korera no Kigou o habuku kimari o tsukurimasu. Shitagatte, Aphostrophe wa "q" de okikaeru no ga nozomashii deshou.

Mamoru mono

  • Fuzoku-go [WO] wa "o" ka "wo" ka?

  Watashi wa "wo" no hou ga konomi desu ga, kono Blog de wa narubeku Hebon-shiki ni shitagau no de, "o" o tsukaimasu.

  • Yotsugana "ji, zu" ka "dji, dzu" ka?

  Watashi wa kanaMoji ni shitagai, "dji, dzu" o tsukaitai no desu ga, "dji, dzu" wa Kunrei-shiki ni fukumarenai no de, kono Blog de wa yotsugana o kakiwakeru koto wa akirame, "ji, zu" ni Ippon-ka shimasu.

  • Tsumaru-on wa "cch" ka "tch" ka?

  Kunrei-shiki ni shigaeba "cch" ga tadashii no desu ga, kono you na tsuzuri o mikaketa koto wa nai no de, "tch" o tsukaimasu.

  • Haneru-on wa "nb, nm, np" ka "mb, mm, mp" ka?

  Kochira wa Kunre-shiki ni shigai, "nb, nm, np" ni Ippon-ka shimasu.