Nihongo no Onso

  Nihongo no Onso o matomete mimasu.
  Mazu, Boin wa "a, e, i, o, u" de, HanBoin wa "w, y" desu.
  Tsugi ni, "Xa" de arawaseru "X" wa Dokuritsu shita Onso desu.

  • ba, da, ga, ha, ka, ma, na, pa, ra, sa, ta, za

  Soshite, "Xi != Xyi" to naru "Xy" wa Dokuritsu shita Onso desu. "j, sh, ch" ga Onso ni kuwawarimasu.

bi di gi hi ki mi ni pi ri si ti zi
byi dyi gyi hyi kyi myi nyi pyi ryi syi tyi zyi
ji shi chi ji

  Douyou ni "Xu != Xwu" to naru "Xw" mo Dokuritsu shita Onso desu. Atarashiku Onso ni kuwawaru no wa "f, ts" desu. "hu" to "fu" wa, kanaMoji de wa, [HOu] to [HU] de Kubetsu shimasu.

bu du gu hu ku mu nu pu ru su tu zu
bwu dwu gwu hwu kwu mwu nwu pwu rwu swu twu zwu
zu fu tsu

  Sara ni, "ani" to "an'i(anqi)" wa kotonaru oto na no de, "q" mo Dokuritsu shita Onso desu.
  Ijou o matomeru to tsugi no you na Hyou ni narimasu.

Kuchibiru Shita Haguki Kiba Nodo
Haretsu-on p, b t, d k, g q
Hasatsu-on ts ch
Masatsu-on f s, z sh, j h
Bi-on m n
Hajiki-on r
HanBoin w y

  Nao, kono Blog de wa, "c, č, š, ž" o tsukau koto mo arimasu.

  • c = ts
  • č = tš = tsh = ch
  • š = sh
  • ž = j