Nihongo no Onso

  Nihongo no Onso wo matomete mi-masu.
  Mazu, Boin wa "a, e, i, o, u" de, Han-Boin wa "w, y" desu.
  Tsugi ni, "Xa" de arawaseru "X" wa Dokuritsu shita Onso desu.

  • ba, da, ga, ha, ka, ma, na, pa, ra, sa, ta, za

  Soshite, "Xi != Xyi" to naru "Xy" wa Dokuritsu shita Onso desu. "j, sh, ch" ga Onso ni kuwawari-masu.

bi di gi hi ki mi ni pi ri si ti zi
byi dyi gyi hyi kyi myi nyi pyi ryi syi tyi zyi
ji shi chi ji

  Douyou ni "Xu != Xwu" to naru "Xw" mo Dokuritsu shita Onso desu. Atarashiku Onso ni kuwawaru no wa "f, ts" desu. "hu" to "fu" wa, kana-Moji de wa, [HOu] to [HU] de Kubetsu shi-masu.

bu du gu hu ku mu nu pu ru su tu zu
bwu dwu gwu hwu kwu mwu nwu pwu rwu swu twu zwu
zu fu tsu

  Sara ni, "ani" to "an'i(anqi)" wa kotonaru oto na no de, "q" mo Dokuritsu shita Onso desu.
  Ijou wo matomeru to tsugi no you na Hyou ni nari-masu.

Kuchibiru Shita Haguki Kiba Nodo
Haretsu-on p, b t, d k, g q
Hasatsu-on ts ch
Masatsu-on f s, z sh, j h
Bi-on m n
Hajiki-on r
Han-Boin w y

  Nao, kono Blog de wa, "c, š, ť, ŧ, ž" wo tsukau koto mo ari-masu.

  • š = sh
  • ŧ = ts = c
  • ť = tš = tsh = ch
  • ž = j

  Owari ni, kono Blog de wa, Hatsuon-Kigou wo "//" de kakonde shimeshi-masu. Nobasu oto no shirushi to shite ":" wo tsukau koto mo ari-masu.

  • Chijou-Tsuushin = /chijo:tsu:shin/ = /tšižo:tsu:šin/ = /ťižo:ŧu:šin/