Tsuzuri

Fuzoku-go [WO] no tsuzuri

Fuzoku-go [WO] o, "o" de wa naku sono mama "wo" to tsuzutte iru Shiryou ga ari-masu. 1911-nen ni Soukan sareta "RÔMAZI SEKAI *1" to iu Gekkan-shi desu. Kore wa Nihon-shiki ni motozuita Zasshi de, "wo" o sono mama de tsuzutte imasu. Hoka n…

Rekishi-teki kanazukai

Nihon-go o kataru ni wa Rekishi-teki-kanazukai no Chishiki mo Hitsuyou desu. Rekishi-teki-kanazukai ni wa Nihon-shiki Roomaji o tsukai-masu. Ippou, Gendai-kanazukai ni wa Hebon-shiki Roomaji o tsukai-masu. Iroha uta Rekishi-teki Iro ha ni…

Gensoku to Kyoyou to Kinshi

Ima made no Naiyou kara, kono Blog no Gensoku to Kyoyou to Kinshi o Seiri shi-masu. DaiGensoku Hebon-shiki ni shitagau. Chouon no kawari ni "aa, ee, ei, ii, oo, ou, uu" o tsukai, "ee" to "ei" oyobi "oo" to "ou" no tsukaiwake wa kanazukai …

Fuzoku-go [HA][HE][WO] to yotsu-gana

Gendai-kanazukai ni wa, [HA][HE][WO][TI"][TU"] to kaite, "wa, e, o, ji, zu" to yomu kana-Moji ga arimasu. Hebon-shiki de wa, "wa, e, o, ji, zu" to kakimasu. Kana-Moji de [HA][HE][WO] to kaku no wa Fuzoku-go no mejisrushi no tame desu ga, …

Hyphenation

Kanji-Jukugo ga narandari, Yamato-kotoba ni yoru Fukugou-go ga narandari suru baai, Haifun (Hyphen) de Imi no katamari o kirihanasu hou ga yomiyasuku nari-masu. Eigo de wa Haifun o Hinpan ni tsukau koto wa amari susumerarete i-masen ga, N…

Oomoji o tsukau baai

6. Bun no kakihajime, oyobi Koyuu-Meishi wa Gotou o oomoji de kaku. Nao, Koyuu-Meishi Igai no Meishi no Gotou o oomoji de kaite mo yoi. Tsugi no baai ni, oomoji o tsukai-masu. Bun no kakihajime Koyuu-Meishi Kanji-Jukugo Gairai-go (Original…

Gairai-go no Hyouki

Gairai-go no Hyouki: Monbu-Kagaku-shou 5. Tokushu-on no kaki-arawasi-kata wa Jiyuu to suru. Tokushu-on to itte mo, mottomo yoku tsukawareru no wa Gairai-go no Hyouki desu. Naikaku-Kunji de wa 43-ko no Tokushu-on ga shimesarete imasu. Sorer…

Nobasu oto (Chouon) no toriatsukai, sono 2

4. Chouon wa Boinji no ue ni "^" o tsukete arawasu. Nao, oomoji no baai wa Boin-ji o narabete mo yoi. Nobasu oto wa kono Blog no Saisho no kakikomi de, kanazukai ni shitagau to kimete i-masu. Riyuu wa "ô" to kaku no ga tadashii to tonaete …

Tsumaru oto (Sokuon) no toriatsukai

3. Tsumaru oto wa, Saisho no Shiin-ji o kasanete arawasu. Tsumaru oto wa tsune ni "q" to kakitai tokoro desu ga, tsumaru oto ga Saigo ni kuru Tango wa nai no de, haneru oto to wa Jijou ga kotonari-masu. haneru oto san sankai sanbai sanchuu…

Haneru oto (Hatsuon) no toriatsukai

1. Haneru oto wa subete "n" to kaku. 2. Haneru oto o arawasu "n" to tsugi ni kuru Boin-ji mata wa "y" to o kirihanasu Hitsuyou ga aru baai ni wa, "n" no tsugi ni "'" o ireru. Haneru oto wa tsune ni "n" de kaki-masu. Totoeba, sakana no "sam…

Kunrei-shiki to Nihon-shiki, Hebon-shiki no chigai

Kunrei-shiki no Teeburu (Table) 2 ni wa, 22-ko no tsuzuri ga ari-masu. Sono uchi 8-ko ga Nihon-shiki ni Yurai shi, 14-ko ga Hebon-shiki ni Yurai shi-masu. Nihon-shiki: di, du, dya, dyo, dyu, (gwa), (kwa), wo Hebon-shiki: cha, chi, cho, ch…

Kunreishiki no Table

Roomaji no tsuzurikata: Monbu-Kagaku-shou a e i o u a o u a/u a e i o u b ba be bi bo bu by bya byo byu ch (chi) ch (cha) (cho) (chu) d da de (di) do (du) dy (dya) (dyo) (dyu) g ga ge gi go gu gy gya gyo gyu gw (gwa) h ha he hi ho hu hy hy…

Nobasu oto (Chouon) no toriatsukai

Nobasu oto wa Kanji-Jukugo de Chouon to yobimasu. Roomaji ni wa Chouon ni tsukau Moji ga ari-masu. "Â, Ê, Î, Ô, Û â, ê, î, ô, û" no 10-ko desu. Tokoro ga, korera no Moji wa, Konpyuuta (Computer) de Nyuuryoku shizuraku, Pasupooto (Passport…

Roomaji de Blog o hajimemasu

Roomaji de Blog o hajimemasu. Hebon-shiki o tsukai, kana-moji o Ichimoji-Ichimoji zudu okikae-masu. Chouon ni tai-shite Saakamufurekkusu (Circumflex) ya Makuron (Macron) o tsukai-masen. Kana-moji de [OU] to kaite areba, sono mama "ou" to …