Tsubuyaki

Gairai-go no Boinji o habuku

Gairai-go o Roomaji de tsuzuru to Hijou ni nagaku narimasu. Tsugi no you ni Boinji o habuite mimasu. "u" o habuku bu, fu, gu, ku, mu, pu, su, tsu, zu "o" o habuku do, to Tadashi, Sokuon no uchiro de wa habukanai Rei: Box → Bokkusu → Bokku…

Roomaji no tsuzuri de semeru mono to mamoru mono

Kono Blog wa Gensoku to shite Kunrei-shiki no wakugumi o Kouryo shita ue de, yoriyoi Roomaji no tame ni Kakuchou o shite imasu. Semeru mono "ô" ka "ou" ka? Kunrei-shiki o Sonchou sureba "ô" desu ga, kono Blog de wa "ou" desu. Nando mo kur…

S Caron de okikaeru "sh" to "ch"

Hebon-shiki no "ts" o "c" ni okikaeru to ShinNihon-shiki ni chikaku nari-masu. Konkai wa "sh" o "š" ni okikaete mi-masu. sa shi su se so sha shu sho sh → š sa ši su se so sha shu sho "sha, shu, sho" o okikaenai no wa Youon no Imeeji (Imag…

Hebon-shiki no "ts" wa ShinNihon-shiki no "c" ka?

Konkai no kakikomi wa watashi no Kojin-teki na kangae desu. Hepburn Sensei ya Hattori Sensei ga itta wake de wa arimasen. Tada, Hebon-shiki ya ShinNihon-shiki o Rikai suru ni wa, "ts = c" to kangaeru hou ga wakari-yasuku nari-masu. Hebon …