Tsubuyaki

Gairai-go no Boinji wo habuku

Gairai-go wo Roomaji de tsuzuru to Hijou ni nagaku nari-masu. Tsugi no you ni Boinji wo habuite mi-masu. "u" wo habuku bu, fu, gu, ku, mu, pu, su, tsu, zu "o" wo habuku do, to Tadashi, Sokuon no uchiro de wa habukanai Rei: Box → Bokkusu →…

Roomaji no tsuzuri de semeru mono to mamoru mono

Kono Blog wa Gensoku to shite Kunrei-shiki no wakugumi wo Kouryo shita ue de, yoriyoi Roomaji no tame ni Kakuchou wo shite i-masu. Semeru mono "ô" ka "ou" ka? Kunrei-shiki wo Sonchou sureba "ô" desu ga, kono Blog de wa "ou" desu. Nando mo…

S Caron de okikaeru "sh" to "ch"

Hebon-shiki no "ts" wo "c" ni okikaeru to Shin-Nippon-shiki ni chikaku nari-masu. Konkai wa "sh" wo "š" ni okikaete mi-masu. sa shi su se so sha shu sho sh → š sa ši su se so sha shu sho "sha, shu, sho" wo okikaenai no wa Youon no Imeeji …

Hebon-shiki no "ts" wa Shin-Nippon-shiki no "c" ka?

Konkai no kakikomi wa watashi no Kojin-teki na kangae desu. Hepburn Sensei ya Hattori Sensei ga itta wake de wa ari-masen. Tada, Hebon-shiki ya Shin-Nippon-shiki wo Rikai suru ni wa, "ts = c" to kangaeru hou ga wakari-yasuku nari-masu. He…