Hatsuon

Nippon ka Nihon ka

KanjiJukugo de kaku to kizukanai no desu ga, "Nippon" to "Nihon" no futa-toori no yomikata ga arimasu. Mazu, KanjiJukugo o sono mama yomu to [NITI][HON~] to narimasu. Yamato Jidai wa [NITI] wa "nit" de ari, [HON~] wa "pon" de atta koto ka…

Nihongo no Onsetsu

Konkai wa Nihongo no Onsetsu o matomemasu. Nihongo ni wa, "a, e, i, o, u" no Boin, "w, y" no HanBoin, "b, ch, d, f, g, h, j, k, m, n, p, q, r, s, sh, t, ts, z" no Shiin ga arimasu. Onsetsu wa Shiin de hajimari HanBoin o hasami Boin de owa…

Nihongo no Onso

Nihongo no Onso o matomete mimasu. Mazu, Boin wa "a, e, i, o, u" de, HanBoin wa "w, y" desu. Tsugi ni, "Xa" de arawaseru "X" wa Dokuritsu shita Onso desu. ba, da, ga, ha, ka, ma, na, pa, ra, sa, ta, za Soshite, "Xi != Xyi" to naru "Xy" wa…

HA-gyou Tenko-on

Rekishi-teki-kanazukai de [HA][HE][HI][HO][HU] to tsuzuru kana-Moji wa, "wa, e, i, o, u" to yomu koto ga ari-masu. Korera no yomi o HA-gyou Tenko-on[*1] to yobi-masu. [HA][HE][HI][HO][HU] wa, Heian Jidai yori mae wa "pa, pe, pi, po, pu" t…

Seion to Dakuon

Nihon-go ni wa Seion to Dakuon no kumiawase ga ari-masu. Kana-Moji o tsukau toki wa, Dakuten to iu Fugou ni yori, sono kumiawase ga wakariyasui no desu ga, Roomaji da to sono kumiawase ga miezuraku natte i-masu. Tsugi no Teeburu (Table de…