Furoku

Kana-Moji Nyuuryoku-you Roomaji: JIS X 4063

Roomaji Nyuuryoku Roomaji ni wa, yomaseru tame no Roomaji to kana-Moji wo Nyuuryoku suru tame no Roomaji ga ari-masu. Kana-Moji wo Nyuuryoku suru tame no Roomaji to shite JIS X 4063 ga ari-masu. Kunrei-shiki ni fukumarenai tsuzuri wo Shouk…

Kunrei-shiki kara michibiki-dasu Hebon-shiki to Nippon-shiki

Roomaji no tsuzurikata: Monbu-Kagaku-shou Hebon-shiki mo Nippon-shiki mo Kunrei-shiki kara michibiki-dase-masu. Kunrei-shiki ni fukumarenai kimari wo tsuke-kuwaeru dake de, Hebon-shiki to Nippon-shiki ga dekiagari-masu. Kunrei-shiki (Kunre…

Hebon-shiki, Kunrei-shiki, Shin-Nippon-shiki, 99-shiki no chigai

Hebon-shiki, Kunrei-shiki, Shin-Nippon-shiki, 99-shiki no chigai wo matome-masu. Kakko-nai no tsuzuri wa Gairai-on de tsukai-masu. Hebon cha (che) chi cho chu (di) (du) (dyu) Shin-Nihon cya (cye) ci cyo cyu (di) (du) (dyu) Kunrei tya (tye…

99-shiki ni yoru Gairai-on e no Kakuchou

"99-shiki" Nihon-go no Roomaji Hyouki 99-shiki Roomaji wo Shoukai shi-masu. Boin-ji: a, e, i, o, u Shiin-ji: b, d, f, g, h, k, m, n, p, r, s, t, ts, v, z HanBoin-ji: j, w, y Kumiawase: (Shiin-ji + )(HanBoin-ji + )Boin-ji a e i o u a e o u …

Shin-Nippon-shiki ni yoru Gairai-on e no Kakuchou

Iwase Jun'ichi no "Shin-Nippon-shiki Roomaji" ni tsuite Shin-Nippon-shiki ni yoru Gairai-on e no Kakuchou-Houhou wo Shoukai shi-masu. Boin-ji: a, e, i, o, u Shiin-ji: b, c, d, g, h, k, m, n, p, r, s, t, z HanBoin-ji: w, y Kumiawase: (Shiin…

Kunrei-shiki Table 1 ni yoru Gairai-on e no Kakuchou

Roomaji no tsuzurikata: Monbu-Kagaku-shou Gairai-go no Hyouki: Monbu-Kagaku-shou Kono Blog wa Hebon-shiki ni motozuite Kakuchou shite i-masu ga, Kunrei-shiki wo kakuchou suru Houhou mo Shoukai shi-masu. Boin-ji: a, e, i, o, u Shiin-ji: b, …