Bunpou

S Caron de okikaeru "sh" to "ch"

Hebon-shiki no "ts" wo "c" ni okikaeru to Shin-Nippon-shiki ni chikaku nari-masu. Konkai wa "sh" wo "š" ni okikaete mi-masu. sa shi su se so sha shu sho sh → š sa ši su se so sha shu sho "sha, shu, sho" wo okikaenai no wa Youon no Imeeji …

Roomaji to Godan-Katsuyou-Doushi

Hebon-shiki no Hihan-Zairyou to shite, Doushi no Katsuyou-Hyou ga Fukuzatsu da to iu no ga ari-masu. Yondan-Katsuyou (Bungo-Bun)*1 B G H K M R S T tobu kogu ahu aku amu uru osu utu Mizen -a tob- kog- ah- ak- am- ur- os- ut- Renqyou -i tob…