Nihonkoku Kenpou: Dai 1-Shou (1-5)

Dai 1-Shou: Tennou (1-5)

 • Dai 1-Jou: Tennou wa, Nihonkoku no Shouchou de ari Nihon-Kokumin-Tougou no Shouchou de atte, kono Chii wa, Shuken no Son-suru Nihon-Kokumin no Soui ni motozuku.
 • Dai 2-Jou: Koui wa, Seshuu no mono de atte, Kokkai no Giketsu shita Koushitsu-Tenhan no sadameru tokoro ni yori, kore o Keishou suru.
 • Dai 3-Jou: Tennou no Kokuji ni Kan-suru subete no Koui ni wa, Naikaku no Jogen to Shounin o Hitsuyou to shi, Naikaku ga, sono Sekinin o ou.
 • Dai 4-Jou: Tennou wa, kono Kenpou no sadameru Kokuji ni Kan-suru Koui nomi o okonai, Kokusei ni Kan-suru Kinou o Yuu-shinai.
  • 2: Tennou wa, Houritsu no sadameru tokoro ni yori, sono Kokuji ni Kan-suru Koui o Inin suru koto ga dekiru.
 • Dai 5-Jou: Koushitsu-Tenhan no sadameru tokoro ni yori Sesshou o oku toki wa, Sesshou wa, Tennou no na de sono Kokuji ni Kan-suru Koui o okonau. Kono baai ni wa, Zenjou Dai 1-Kou no Kitei o Junqyou suru.

Nihonkoku Kenpou: Zenbun

Zenbun

原文で読む日本国憲法

  Nihon-Kokumin wa, Seitou ni Senkyo sareta Kokkai ni okeru Daihyousha o Tsuu-jite Koudou shi, warera to warera no Shison no tame ni, Shokokumin to no Kyouwa ni yoru Seika to waga kuni Zendo ni watatte Jiyuu no motarasu Keitaku o Kakuho shi, Seifu no Koui ni yotte futatabi Sensou no Sanka ga okoru koto no nai you ni suru koto o Ketsui shi, koko ni Shuken ga Kokumin ni Son-suru koto o Sengen shi, kono Kenpou o Kakutei suru. Somosomo Kokusei wa, Kokumin no Genshuku na Shintaku ni yoru mono de atte, sono Kenqi wa Kokumin ni Yurai shi, sono Kenryoku wa Kokumin no Daihyousha ga kore o Koushi shi, sono Fukuri wa Kokumin ga kore o Kyouju suru. Kore wa Jinrui-Fuhen no Genri de ari, kono Kenpou wa, kakaru Genri ni motozuku mono de aru. Warera wa, kore ni Han-suru Issai no Kenpou, Hourei oyobi Shouchoku o Haijo suru.

  Nihon-Kokumin wa, Koukyuu no Heiwa o Nengan shi, Ningen-Sougo no Kankei o Shihai suru Suukou na Risou o fukaku Jikaku suru no de atte, Heiwa o Ai-suru Shokokumin no Kousei to Shingi ni Shinrai shite, warera no Anzen to Seizon o Hoji shiyou to Ketsui shita. Warera wa, Heiwa o Iji shi, Sensei to Reijuu, Appaku to Henkyou o Chijou kara Eien ni Jokyo shiyou to tsutomete iru Kokusai-Shakai ni oite, Meiyo aru Chii o shimetai to omou. Warera wa, Zensekai no Kokumin ga, hitoshiku Kyoufu to Ketsubou kara manukare, Heiwa no uchi ni Seizon suru Kenri o Yuu-suru koto o Kakunin suru.

  Warera wa, izure no Kokka mo, Jikoku no koto nomi ni Sennen shite Takoku o Mushi shite wa naranai no de atte, Seiji-Doutoku no Housoku wa, Fuhenteki na mono de ari, kono Housoku ni shitagau koto wa, Jikoku no Shuken o Iji shi, Takoku to Taitou-Kankei ni tatou to suru Kakkoku no Sekimu de aru to Shin-zuru.

  Nihon-Kokumin wa, Kokka no Meiyo ni kake, Zenryoku o agete kono Suukou na Risou to Mokuteki o Tassei suru koto o chikau.

Houritsu no kaki-utsushi

  Kono Blog wa Roomaji o Jissen suru Blog desu ga, watashi ga Jibun no Bunshou o kaku dake de wa, ooku no Bunshou o miseru koto ga deki-masen. Sono kawari ni, Chosakuken no nai Bunshou o kaki-utsusu koto ni shi-masu. Chosakuken ga kireta monogatari nado wa toriatsukai ni Ki o kubaru koto ni naru no de, hajime kara Chosakuken no nai Houritsu o kaki-utsusu koto ni shi-masu.
  Tsugi no kimari de kaki-utsushi-masu.

 • Kunrei-shiki Dai 2-Hyou (Hebon-shiki) o tsukai-masu. *1
 • Nobasu oto wa tsukawazu ni kanazukai ni shitagai-masu. Totoeba, "ô" de naku "ou" to shi-masu. *2
 • Haneru oto wa "n" desu. Ushiro ga Boinji ka "y" no toki wa "nq" desu. *3
 • Tsumaru oto wa ushiro no Shiinji o kasane-masu ga, ushiro ga, "ch" no toki wa "t" de, nai toki wa "q" desu. *4
 • Kanji-Jukogo to Gairaigo wa, oo-Moji de hajime-masu. *5
 • Original no Spell wa Italic de arawashi-masu.

Kanjion no Ichiran: "Z" de hajimaru oto

(2018/02/18)

-i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u
za za zai zaku zan zaq zatsu
ze ze zei zen zeq zetsu
zo zo zoku zon zoq zou
zu zu zui zuu

  "Z" de hajimaru Kanjion wa 19-ko desu.